Headerafbeelding

Certificaten

SEP Peeters is een betrouwbare partner op het gebied van werving en selectie, detacheren en payrolling. En dat zeggen we niet voor niets. Wij worden zeer regelmatig gecontroleerd op de juiste afdrachten van de belasting (Betalingsgedrag Belastingdienst), op de kwaliteit van wet- en regelgeving (ABU), op de huisvesting die wij voor onze buitenlandse arbeidskrachten verzorgen (SNF Keurmerk) en op het gebied van veiligheid en milieu (VCU Certificaat).

Download hier de verklaring van de belastingdienst voor SEP Peeters 4U BV

Download hier de verklaring van de belastingdienst voor SEP Peeters Oirlo BV

SNA Keurmerk - NEN 4400-1

Ieder kwartaal ontvangt SEP Peeters een verklaring van de Belastingdienst waarin wordt aangegeven dat we alle belastingen op tijd en correct afdragen. U, als klant, kan daarmee niet meer aansprakelijk worden gesteld voor betalingen van achterstallige loonheffingen en omzetbelastingen. Voorwaarde is wel dat u een deel van de factuur stort op een zogenaamde G-rekening. De Stichting Normering Arbeid (SNA) controleert ons regelmatig of wij aan de regelgeving houden met betrekking tot de afdracht belastingen en geeft bij positief resultaat het SNA Keurmerk uit. Hierdoor wordt illegaliteit binnen de uitzendbranche tegen gegaan.

ABU Certificaat

Sinds 2015 zijn wij aangesloten bij de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen, de grootste werkgeversorganisatie voor uitzendondernemingen, payrollbedrijven en werving- en selectiebureaus. Het ABU lidmaatschap staat symbool voor kwaliteit en betrouwbaarheid en past daardoor ook heel goed bij onze ideeën. Het ABU Lidmaatschap wordt alleen verkregen nadat een flexonderneming een zeer strenge audit heeft ondergaan. De ABU hanteert een eigen cao en elk lid wordt regelmatig getoetst op correcte naleving van de cao.

SNF Keurmerk

SEP Peeters stelt woonruimte ter beschikking voor haar arbeidsmigranten. Om de kwaliteit van deze woonruimte en daarmee de leefomstandigheden van de arbeidsmigranten te waarborgen voeren wij het SNF Keurmerk (Stichting Normering Flexwonen). Het SNF ziet er op toe dat de woonruimte voldoet aan de eisen die worden gesteld aan woonruimte voor arbeidsmigranten. Bedrijven die in het register worden opgenomen worden jaarlijks gecontroleerd. Voor ons is dit belangrijk omdat wij onze arbeidsmigranten gemotiveerd willen houden en dat betekent dat wij onze verantwoording voor hun welzijn moeten nemen.  Het SNF keurmerk is verplicht om in aanmerking te komen voor het ABU Certificaat.

VCU Certificaat

VCU betekent “Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties” Wij vinden het belangrijk dat onze flexwerkers veilig en gezond werken, met name bij risicovolle werkzaamheden. Het VCU Certificaat gaat verder dan alleen de Arbowetgeving. Wij zorgen ervoor dat onze arbeidskrachten én onze opdrachtgever bewust  zijn van de gevaren op de werkplek en ook daarnaar kunnen handelen. Dit verhoogt de betrokkenheid van zowel de opdrachtgever als de arbeidskracht en zorgt vaak voor een lager ziekteverzuim.

SEP Peeters Uitzendbureau

Direct contact opnemen

info@seppeeters.nl
© 2023 - SEP Peeters Uitzendbureau
Created by