Headerafbeelding

Privacyverklaring SEP Peeters Uitzendorganisatie

De privacyverklaring van SEP Peeters Uitzendorganisatie geldt voor alle bedrijven binnen de SEP Peeters groep. Deze gelden dus voor SEP Peeters Oirlo BV en SEP Peeters 4U BV. Hieronder vindt u de inhoud van de Verklaring: 

Persoonlijke gegevens: 

• Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van loon, arbeidsovereenkomsten, afhandelen van sollicitatieprocedures en correspondentie met u en onze klanten/opdrachtgevers 
• Gegevens welke wij verzamelen uit andere bronnen, combineren wij. Dit doen wij om de nauwkeurigheid van onze gegevens beter af te stemmen. 
Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt: 
• Voor en achternaam: Communicatie naar de klant, opstellen van contract, aanduiding op loonstrook. 
• Adres, postcode en woonplaats: Opstellen van contract, communicatie via post. 
• Geboortedatum en geboorteplaats: Opstellen van contract, vaststellen van de identiteit, bepalen van lonen, verwerken van de loonaangifte. Het (voor zover mogelijk) maken van afspraken met artsen en arbodiensten. 
• Legitimatiebewijs: het vaststellen van de identiteit. Opstellen van contracten. 
• E-mailadres: communicatie tussen SEP Peeters en u. Denk aan wijzigingen in wetgeving of planning en versturen van de loonstroken. 
• IBAN, BIC-code en tenaamstelling van de rekening: Voor het giraal overmaken van uw loon. Wij als uitzendbureau zijn verplicht het loon uit te betalen op een bankrekening van de werknemer zelf. 
• Telefoonnummer: Om uw snel op de hoogte te kunnen brengen van wijzigingen op de planning en overige informatie te delen. 
• Telefoonnummer 2de contactpersoon: voor noodgevallen. Denk aan bijvoorbeeld een bedrijfsongeval. Dan kunnen wij u naasten ten alle tijden informeren. LET OP: maak ook aan uw contactpersoon bekend dat u zijn/haar telefoonnummer bij ons af geeft voor noodgevallen. 
• Medische gegevens: Voor enkele werkzaamheden, kan het zijn dat wij u vragen voor enkele gegevens. Denk bijvoorbeeld aan epileptici. Het is in uw eigen belang dat wij de verantwoordelijke op de werkvloer hierover informeren. Verder kunnen wij enkele gegevens verwerken, welke noodzakelijk zijn voor de snellere herintreding van werkzaamheden. 
• BSN Nummer: deze gebruiken wij voor het verwerken van uw loon. Wij dienen dit nummer te hebben voor de loonaangifte bij de belastingdienst. 
Welke rechten gelden er voor u: 
• Recht op vergetelheid: u heeft het recht om “vergeten” te worden. Echter wij hebben voor bepaalde documenten en gegevens een wettelijke bewaarplicht. 
• Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens op te vragen welke wij in ons systeem hebben staan, om deze vervolgens af te geven aan een ander uitzendbureau. 
• Recht op inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen voor alle gegevens welke wij van u verwerken. (Deze kunt u allemaal vinden in het online portaal welke u krijgt toegestuurd) 
• Recht op rectificatie en aanvulling: bent u het niet eens met de gegevens welke wij verwerken, of klopt er iets niet? Dan kunt u dat aangeven en zullen wij deze z.s.m. aanpassen. 
• Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om beperking van verwerking aan te vragen. Wij zullen daarmee gaan kijken wat we allemaal niet hoeven te verwerken. Ons doel is om zo min mogelijk gegevens te verwerken welke wij niet nodig hebben. Hierdoor willen wij al zo veel mogelijk aan dit recht voldoen. 
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming: elk besluit wat wij maken, zal niet alleen gebaseerd zijn op een beslissing van een programma. Elk besluit zal dus door ons persoonlijk genomen worden. 
• Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking: als u zich beroept op dit recht, zullen wij alle vormen van verwerking stil zetten. Dit kan echter grote gevolgen hebben voor de afhandeling van uw arbeidscontract. U kunt zich persoonlijk vooraf laten inlichten door ons. 


© 2021 - SEP Peeters Uitzendbureau
Created by